Privatlivspolitik

 1. INDLEDNING OG KONTAKTOPLYSNINGER

1.1.
I denne persondatapolitik beskrives det, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du tilmelder dig vores åbent hus arrangementer eller viser interesse for et af vores projekter og skriver dig op til at modtage information om det eller andre projekter og besøger vores hjemmeside.

1.2
Det er vigtigt for os, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en betryggende måde. Derfor har vi truffet de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er nødvendige for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang og brug. Vi anbefaler, at du læser denne privatlivspolitik grundigt igennem.

1.3
Danica Pension er dataansvarlig og dermed ansvarlig for, hvordan dine personoplysninger behandles af os og på vores vegne. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen, er du velkommen til at kontakte os:

 1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?

2.1
Personoplysninger er alle slags oplysninger, der kan henføres til dig som enkeltperson. Vi behandler forskellige oplysninger om dig afhængigt af dit forhold til os som angivet nedenfor. Hvis du giver os personoplysninger om andre, f.eks. familiemedlemmer, er du ansvarlig for at sikre, at de også får de oplysninger, der er angivet heri.

2.2
Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve og åbent hus arrangementer behandler vi din e-mailadresse.

2.3
Når du viser interesse for et af boligprojekter behandler vi dit navn, telefonnummer og e-mailadresse.

2.4
Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi data om din aktivitet på vores hjemmeside såsom browser- og søgehistorik, enhedsoplysninger eller andet unikt ID, oplysninger om din enhed og software (f.eks. statistik over, hvilke sider du besøger, hvilke sider du kom fra (”referral URLs”)), din IP-adresse (som kan afsløre din generelle placering) og oplysninger om tilgængeligheden og leveringen af vores annoncer. Vi indhenter også oplysninger gennem cookies, som er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik, som du kan læse her.

 1. HVAD BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER TIL?

3.1
Vi bruger ovenstående oplysninger til følgende formål:

 • Sende nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale til dig via e-mail og sms (du kan altid fravælge det via et link i hver e-mail/sms).
 • Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig (ud fra de oplysninger, du har givet os) om det projekt, du har vist interesse for, og andre projekter via e-mail, sms og telefon.
 • Sende og vise information, som vurderes at være relevant for dig ud fra oplysninger, der er indsamlet ved brug af cookies, forudsat at du har givet samtykke til brug af cookies (klik her for flere oplysninger om cookies, og hvordan man sletter dem) via e-mail, sms og telefon.
 • Bruge oplysninger indsamlet ved brug af cookies til at spore din tidligere aktivitet på vores hjemmeside, så vi kan give dig relevant information. Sporing er kun muligt, hvis du har givet os din e-mailadresse eller anden information, der kan henføres til dig direkte (du kan læse mere om dette og om, hvordan du undgår sporing, i vores cookiepolitik).
 • Sende invitationer til fremvisninger, arrangementer m.v. i forbindelse med projekter, du har vist interesse for, eller lignende projekter.
 • Sende markedsføringsmateriale og information om vores serviceydelser og produkter ud fra den interesse, du har vist for vores udbud.
 • Foretage markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser og udarbejde statistikker.
 • Opfylde vores juridiske forpligtelser og forsvare vores selskab mod evt. retskrav.
 1. HVORNÅR BLIVER PERSONOPLYSNINGERNE SLETTET?

4.1
Vi beholder dine personoplysninger, så længe som det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål, eller så længe vi er retligt forpligtet til at opbevare oplysningerne, hvorefter de bliver slettet i overensstemmelse med vores sletningsprocedure.

 1. HJEMMEL FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1
I de fleste tilfælde behandler vi dine oplysninger for at kunne levere den ønskede service.

5.2
I visse tilfælde, f.eks. når vi sender markedsføringsmateriale og information om vores serviceydelser og produkter og/eller udarbejder markeds- og kundeanalyser, markedsundersøgelser og statistikker, sker behandlingen på grundlag af et samtykke.

 1. HVEM VIDEREGIVER VI DINE PERSONOPLYSNINGER TIL?

6.1
Når vi sender dig nyhedsbreve eller information om vores projekter, videregiver vi dine oplysninger til selskaber, som leverer tjenester til os (såsom it-tjenester, ejendomsadministrator, mæglere og lignende). Vi videregiver også dine personoplysninger til myndighederne, hvis det er krævet ved lov eller administrativ beslutning.

6.2
De selskaber, som vi videregiver oplysninger til, må kun behandle dem i henhold til vores instruks, og vi sikrer et højt sikkerhedsniveau for dine personoplysninger gennem indgåelse af aftaler. Hvis vi overfører dine oplysninger til eksterne selskaber uden for EU/EØS, sikrer vi, at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder ved at benytte Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser om dataoverførsel (som findes på Europa-Kommissionens hjemmeside) i vores aftaler med parter, som modtager personoplysninger.

 1. DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

7.1
I henhold til gældende lovgivning om databeskyttelse har du følgende rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger:

 • Retten til indsigt, dvs. ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger om dig vi behandler, samt at få udleveret en kopi af dem
 • Retten til berigtigelse, dvs. ret til at få forkerte oplysninger rettet
 • Retten til sletning, dvs. ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Retten til begrænsning af behandling, dvs. ret til at kræve, at vi begrænser behandlingen, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af de personoplysninger, vi behandler
 • Retten til dataportabilitet, dvs. ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra os til et andet selskab
 • Retten til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger – særligt når vi behandler dine oplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Retten til at trække dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted med dit samtykke, inden du trak dit samtykke tilbage.
 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed (Datatilsynet), hvis du mener, at vores behandling ikke overholder gældende lovgivning om databeskyttelse.

7.2
Nogle af ovenstående rettigheder gælder kun i visse situationer. Hvis du ønsker at gøre ovenstående rettigheder gældende, skal du henvende direkte til os vi kontaktoplysningerne i pkt 1.3.