Spunsarbejde på Kanalvej

Vi går nu i gang med at etablere en ca. 375 meter lang og 20 meter dyb spunsvæg på byggepladsen på Kanalvej. Vi forventer, at arbejdet vil vare omkring tre måneder og blive afsluttet i løbet af december 2015. 

Spunsvæggen etableres for at sikre mod, at der trænger vand ind i udgravningen, når kælderen til det nye byggeri etableres. 

For at kunne etablere spunsvæggen, graves først en 35 meter dyb rende, som spunsen sættes ned i. Denne rende graves med slidsemaskinen vist på billedet.

For naboer til byggepladsen betyder dette anlægsarbejde, at støjniveauet vil være højere end normalt, men ikke over det tilladte niveau. Støjen vil komme fra slidsemaskinen og fra de tekniske installationer, som laver den cementblanding, der benyttes til at stabilisere slidsevæggene med. Slidsemaskine, som graver den rende, spunsene placeres i.