Resultat af støjmålinger på Lyngvang og Bækkevang

Støjen fra anlægsarbejdet på Kanalvej er blevet målt ved de boliger på Lyngvang og Bækkevang, som ligger tættest på byggepladsen.

Støjmålingerne blev udført mandag den 12. august, mens etablering af slidsevæggen endnu stod på, og mens der blev arbejdet med ledningsomlægning ved Bækkevang.

Resultatet af målingerne viser, at støjniveauet ligger på maks. 61 dB(A). Det betyder, at grænseværdien på 70 dB(A) for anlægsarbejde i dagperioden er overholdt.

Hele støjmålingsrapporten kan læses her