Naboer besøgte byggepladsen på Kanalvej

Kom og hør, hvordan projektet skrider frem, og hvad der kommer til at ske på bygge-pladsen frem til sommer. 

Sådan lød invitationen fra totalentreprenøren Züblin, og omkring 20 naboer til Ka-nalvejsgrunden trodsede fredag den 5. februar det råkolde vejr og mødte op til ar-rangementet. 

Det sker frem til sommer

Her fortalte Dan Andersen, som er projektleder hos Züblin, hvordan man er ved at være færdige med at grave ned til ankerlaget midt på spunsvæggen. Ankerlaget er det, som holder spunsen fast, så den bliver stående, efter at der er gravet ud til fuld dybde 8,5 meter under terræn. Netop udgravning til fuld dybde er næste skridt i anlægsarbejdet. 

Dan Andersen benyttede lejligheden til at berolige naboerne med, at det foreståen-de arbejde ikke vil give støjgener og vibrationer, som dem naboerne oplevede, da byggegrubens sider blev sat med spuns i efteråret 2016.

 


Projektleder Dan Andersen fra Züblin fortæller om projektet

Efter planen er Züblin færdig med at etablere byggegruben til sommer. Dernæst overtager entreprenøren KPC A/S, som skal stå for at opføre de tre sidste bygnin-ger, der kommer til at rumme erhvervslokaler i stueetagen og lejligheder i de øvrige etager.

Stor spørgelyst

Spørgelysten blandt de fremmødte var stor. Ikke mindst var mange spændt på at se de nye arkitekttegninger af den facade, som kommer til at vende ud mod deres boliger nord for Kanalvejsgrunden. Tegningerne forventes klar til offentliggørelse i løbet af 2016.


Züblin var mødt op med flere medarbejdere, som var klar til at svare på spørgsmål 


En ristet med brød gør godt på en kold vinterdag