Mindre ændring af parkeringsforhold ved Kanalvej

Fra 6. januar og ca. to uger frem vil der være delvist spærret for adgang til parkering ved Kanalvej. Dette gælder kun på hverdage.

Denne midlertidige ændring skyldes, at vi er i gang med boreundersøgelser på parkeringsarealet ved Kanalvej. Vi forventer, at antallet af parkeringspladser på hverdage vil være reduceret fra ca. 150 til ca. 100 pladser.

Af hensyn til sikkerhed på arbejdspladsen og på grund af risikoen for skader på parkerede biler, beder vi om, at man respekterer afspærringen. Vi undskylder de gener, ændringen måtte medføre i de ca. to uger, den står på.