Midlertidige vejspærringer

Fra 29. juli til 16. august er Kanalvej spærret for al trafik.

I den periode vil der være omkørsel via Klampenborgvej - Sorgenfrigårdsvej - Toftebæksvej. Se hvor omkørslen sker her.

Omkørslen gælder også for buslinjerne 182 og 183. For yderligere info se kommunens hjemmeside.

Derudover vil Ermelundsstien være spærret ved Klampenborgvej fra 3. august til 9. august. Cyklister og fodgængere kan istedet bruge stierne, der løber langs Lyngby Storcenter. Se hvor stien er spærret her.

Stien fra Ermelund/Lyngvang er spærret for at skabe afstand mellem anlægsarbejderne og de bløde trafikanter. Det er især vigtigt i forbindelse med børnenes skolestart.