Loppemarkedet fortsætter

Parkeringspladsen på Kanalvejsgrunden huser loppemarkedet Lyngby Loppetorv på udvalgte dage frem til udgangen af september. Når gravearbejdet går i gang, vil der fortsat være plads til loppemarkedet på den del af parkeringspladsen, hvorpå der ikke graves. Det vil være muligt at parkere under Lyngby Storcenter.

Læs mere om loppemarkedet på www.lyngbyloppetorv.dk.