Kommunen forlænger gravetilladelse

Gravetilladelse og trafikplan for Kanalvejsprojektet er blevet forlænget frem til ultimo november 2013. Det er sket efter bevilling fra Lyngby-Taarbæk Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø.

Danica søgte om forlængelsen, fordi arbejderne i området ved Ermelundsstien er gået ind i en ny fase, som bliver mere omfattende og tidskrævende end først antaget. Konkret handler det om, at ledninger skal lægges om, og at gamle kloakrør skal fjernes eller sløjfes.

Flytning af midlertidigt stiforløb

Baggrunden for ansøgningen var også, at det et par gange bliver nødvendigt at flytte den nuværende og midlertidige placering af Ermelundstien, der går nord om arbejdsområdet. Forud for hver flytning orienterer vi om det her på hjemmesiden.

Sikkerhed på Ermelundstien

Nærområdets beboere har behov for en sikker stipassage gennem arbejdsområdet. Derfor benytter vi informationsskilte ved Klampenborgvej, Toftebæksvej og Bækkevang til løbende at oplyse mere præcist om stiens forløb. Den gældende stiføring pr. 17. september kan også ses her.