Kanalvejsparken omdannes til parkering

Fra medio juli til primo august omdannes Kanalvejsparken til grusparkering med plads til ca. 140 biler som erstatning for den nuværende grusparkering på den anden side af Kanalvej. Samtidigt omdannes den resterende del af parken til skurby og byggeplads. 

Ud over arbejdet i Kanalvejsparken opgraderes gangstien i Ermelundsparken med en udvidelse og ny belysning. Stiudvidelsen påbegyndes medio juli og forventes afsluttet ultimo august 2015. 

Vi vil løbende informere om aktiviteterne på kanalvej.dk

Klargøring i uge 29

Onsdag og torsdag i uge 29 vil Dong Energy klargøre Ermelundsstien og Kanalvejsparken til det forestående arbejde ved at fjerne eksisterende lysmaster.

Udvidelsen af stien og omdannelsen af Kanalvejsparken påbegyndes umiddelbart herefter.