Kanalvej lukkes midlertidigt

Fokus på trafiksikkerhed gør, at Kanalvej i Kongens Lyngby lukkes midlertidigt mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej. 

Lyngby-Taarbæk Kommune lukker Kanalvej midlertidigt på strækningen mellem Klampenborgvej og Toftebæksvej, mens Danica Ejendomme bygger boliger, erhvervslokaler og offentlig p-kælder på Kanalvejsgrunden midt i Kongens Lyngby. Lukningen træder i kraft 7. oktober 2015, og vejen åbner igen september 2017. Det betyder, at bilister, cyklister og fodgængere henvises til andre veje i perioden.  

Når Kanalvej åbner igen, vil der blive arbejdet på færdiggørelsen af bygningerne frem til 1. juni 2018, hvor den nye bydel på Kanalvejsgrunden forventes at stå klar. Den midlertidige lukning annonceres med informationsskilte i nærområdet og ved større indfaldsveje til Kongens Lyngby.


Fokus på trafiksikkerhed

Kanalvej lukkes, fordi kommunen har fokus på trafiksikkerhed og på at begrænse byggeperioden. 

Ved at lukke vejen er det muligt, at den tunge trafik til og fra byggepladsen udelukkende kører via Klampenborgvej, og ikke på andre veje i det centrale Kongens Lyngby. Vejlukningen muliggør, at de tunge lastbiler kan vende på den lukkede del af Kanalvej og køre samme vej ud igen. 


Ermelundsstien udvidet for cyklister og fodgængere

For at tilbyde cyklister et godt alternativ til Kanalvej, er Ermelundsstien nord for byggepladsen udvidet. Stien har nu to spor, så modkørende cyklister let kan passere hinanden. Samtidig er belægningen og belysningen fornyet, og det har skabt en bedre og mere sikker cykelsti. 

For fodgængere er der to alternativer til Kanalvej. Enten kan de benytte stien langs Lyngby Storcenter, eller de kan vælge Ermelundsstien, hvor udvidelsen også har skabt bedre forhold for gående.


Omlægning  af buslinjerne  182/183

Busstoppestederne på Kanalvej og Toftebæksvej for bus 182 og 183 nedlægges midlertidigt, og buslinjerne omlægges til Sorgenfrigårdsvej og Klampenborgvej. Buslinje 182 og 183 vil stoppe ved eksisterende stoppesteder på Sorgenfrigårdsvej og Klampenborgvej. Yderligere oplysninger om busserne kan fås på Movias hjemmeside på www.moviatrafik.dk.


Flere parkeringspladser i midten af Kongens Lyngby

Byggeriet betyder nu, at alle parkeringspladser på Kanalvejsgrunden er nedlagt. Til gengæld er der anlagt en midlertidig  grusparkering i det grønne område ved Lyngby Storcenter. Denne parkeringsplads med 140 offentlige p-pladser er allerede åbnet. Der er en tidsbegræning på 2 timer i hverdagene fra kl. 9 – 19 og lørdag kl. 9 – 16.00

Også parkeringskælderen under Microsoft øger antallet af parkeringspladser i midten af Kongens Lyngby. Den forventes at åbne for offentlig parkering i den første uge af november umiddelbart efter, at Microsoft har indviet sit nye domicil. Det vil give godt 250 p-pladser, som alle kan benytte uden for Microsofts åbningstid.  


Spærretid for tung trafik til byggeplads

Mens hverdagenes morgentrafik er mest intens midt i Kongens Lyngby, indføres - ligesom i forbindelse med byggeriet af Microsoft - en spærretid for tung trafik. I det tidsrum må der efter aftale med Nordsjællands politi ikke foretages til- og frakørsel med store lastbiler og arbejdskøretøjer til byggepladsen af henyn til skoleelevernes sikkerhed.


Kongens Lyngby får en ny bydel

Allerede i slutningen af oktober, når Microsoft rykker ind i domicilet på Kanalvej, får bymidten nyt liv. For udover at være arbejdsplads for ca. 900 medarbejdere, åbner Microsoft en såkaldt tech-cafe i sin stueetage. Tech-cafeen er for alle, så her kan borgere og besøgende komme ind og prøve Microsofts nyeste produkter, mens de får sig en kop kaffe. 

Senere, når Danica Ejendomme har bebygget hele Kanalvejsgrunden i 2018, kan man næsten tale om, at Kongens Lyngby har fået en ny bydel. Målet er, at området med sin blanding af butikker, parkeringskælder, virksomheder, kulturtilbud, cafeer og boliger bliver et spændende mødested for byens borgere og besøgende.  

I forlængelse af byggearbejdet vil Lyngby-Taarbæk Kommune trafiksanere Kanalvej under hensynstagen til både fodgængere og bilister i området.