Juleferie på byggepladsen

Julefreden sænker sig over Kanalvejsgrunden til fyraften fredag den 18. december, og først den 4. januar vil der igen være aktivitet på byggepladsen.

Anlægsarbejde i januar og februar 2016

Arbejdet med at etablere spunsvægge blev afsluttet i starten af december. Næste skridt er, at der i januar og februar skal køres jord væk og etableres jordankre i hele byggegruben.

Dette arbejde vil ikke give støj og vibrationer i samme grad som etableringen af spunsvægge gjorde. Naboerne vil dog opleve trafikstøj fra de omkring 100 lastbiler, som hver dag vil køre jord væk fra pladsen.

Hvad er et jordanker?

Et jordanker består af tre til fire metalwirer på op til 20 meter, som er samlet i et bundt. Jordankrene bores skråt ind gennem spunsvæggen og fæstnes 3,5-4 meter nede spunsvæggen. Jordankrene sikrer, at spunsvæggen holdes på plads, når der er gravet ud inde i selve byggegruben. 


Den blå maskine på billedet er ankerboremaskinen. Tromlerne foran maskinen er jordankrene. Den lille grå gravemaskine er en hjælpemaskine, der holder et foringsrør for boremaskinen, når der bores.