Hændeligt uheld betød aftenarbejde

Et hændeligt uheld gjorde det nødvendigt at fortsætte arbejdet på byggepladsen på Kanalvej til kl. 23.00 tirsdag den 24. november. Züblin beklager de gener, som dette måtte have påført naboerne.

Det hændelige uheld indtraf, da den sidste sektion af spunsvæggen ind mod Lokalbanen skulle graves ned. I den forbindelse knækkede wiretrækket på maskinen, og det betød, at skovlen – også kaldet greiferen – satte sig fast 19 meter nede i spunsrenden. 

Da greiferen sidder netop der, hvor spunsen skal placeres, gjorde Züblin et ihærdigt forsøg på at få den op. Dette arbejde blev indstillet kl. 23.00 – desværre uden, at det var lykkedes at få greiferen op af renden. 

Der er nu bestilt en ny greifer, så den fastklemte greifer kan graves fri, og så den sidste spunssektion kan sættes.


Her ses gravemaskinen med den knækkede wire.