Ermelundsstien tilbage i midlertidigt forløb

I starten af uge 43 lægger vi Ermelundsstien tilbage til det midlertidige forløb langs med Bækkevang.

Her vil stien forblive, indtil vi er færdige med ledningsomlægningen i Ermelunden ultimo november.

Som altid kan man orientere sig mere præcist om stiens forløb på de skilte, vi placerer ved selve stien. Det midlertidige forløb kan også ses på dette kort.