Ermelundsstien føres midlertidigt tilbage

I midten af uge 40 lægges Ermelundsstien tilbage til sit oprindelige forløb.

Her vil den forblive i nogle uger, inden det igen bliver nødvendigt at foretage en midlertidig omlægning. Når vi kender tidspunktet for næste midlertidige omlægning af Ermelundsstien, vil det blive annonceret på hjemmesiden, ligesom naboerne vil modtage en orientering i deres brevkasse.

Som altid oplyser vi mere præcist om stiens forløb på de skilte, vi placerer ved selve stien.