Borgermøde om lokalplanforslag

Mandag den 12. august blev der holdt borgermøde om lokalplanforslaget til Kanalvejsområdet på rådhuset i Lyngby. 

Omkring 50 naboer og interesserede borgere var mødt frem for at drøfte forslaget. Referatet af borgermødet kan findes her.