Ansøgning om forlængelse af gravetilladelse

Arbejderne i området ved Ermelundsstien er gået ind i en ny fase, og den indebærer både ledningsomlægninger og, at gamle kloakrør skal fjernes eller sløjfes.

Nogle af de arbejder, som skal foregå i den nye fase, er imidlertid mere tidskrævende end først antaget. Derfor har bygherren den 6. september sendt en ansøgning til Udvalget for Teknik og Miljø i Lyngby-Taarbæk Kommune om at få forlænget gravetilladelse og trafikplan frem til 1. december 2013.

Flytning af midlertidigt stiforløb

Baggrunden for ansøgningen er blandt andet, at arbejderne frem til udgangen af november betyder, at det på et tidspunkt bliver nødvendigt at flytte den nuværende og midlertidige placering af Ermelundstien, der går nord om arbejdsområdet. Flytningen af stien vil tidligst ske i uge 38 eller 39.

Sikkerhed på Ermelundstien

Nærområdets beboere har behov for en sikker stipassage gennem arbejdsområdet. Derfor benytter vi informationsskilte ved Klampenborgvej, Toftebæksvej og Bækkevang til løbende at oplyse mere præcist om stiens forløb. Den gældende stiføring kan også ses her.

Beplantning og belægning kommer tilbage

Når alle ledningsomlægninger og arbejdet med at fjerne eller sløjfe de gamle kloakrør er afsluttet, genetablerer vi de grønne arealer og stierne. Det vil ske med beplantning og belægning, som det er aftalt med Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi forventer, at dette arbejde er bragt til ende ved udgangen af november måned.